MC ELKA


Lukáš Bláha aka MC eLKa, je známý freestylový battler, který spole?n? s vrstevníky typu Rest, Strapo, Matheus a další ?asto vyhrával freestyle sout?že a battly. K jeho nejv?tším úsp?ch?m pat?í nap?íklad výhra Battlenight 10 a King of Battle o kterých se dokonce zmi?uje v jednom ze svých track? na albu DeníkCestovatele.

Spole?n? s Matheusem vydal album Damnum Injuria Datum, které produkoval s Dj Kalim. Tato trojice si od té doby za?ali ?íkat Led"N"icE neboli LedNicE. Mc eLKa byl k vid?ní nap?íklad na Souboji Titánu v rámci HHkempu, Semtex Culture nebo HHJamu.

Battlenight #13 - Lanto vs. eLKa